تنش میان اوزبیکستان و تاجکستان

در نتیجه تنش میان اوزبیکستان و تاجکستان در سرحد دو کشور، یک شهروند تاجکستانی جان باخت

715168
تنش میان اوزبیکستان و تاجکستان

براساس بیانیه ازکمیته دولتی سرحدی اوزبیکستان، درنتیجه تنش میان تاجکستان و اوزبیکستان در مرز دو کشور، یک شهروند تاجکستانی جان باخته است.

بر اساس این بیانیه، آخر هفته گذشته در نزدیک منطقه ساری آسیا واقع در جنوب اوزبیکستان، تعداد زیادی ازحیوانات متعلق به شهروندان تاجکستان مرز دولتی اوزبیکستان را نقض کرده وارداین کشورشدند وهنگامی که نیروهای سرحدی این کشورتلاش کردند این حیوانات اهلی را برگردانند 3 تاجک بدون جوازوارداین کشورشدند واین موضوع باعث تنش شده است.

دراین بیانیه بااشاره به این که یکی ازاین تاجک‌ها علی رغم هشدار‌نیروهای سرحدی اوزبیکستان با چاقو درمقابل آنان به مقاومت پرداخته  و در نتیجه این عمل وی باعث جان باختن او شده  ودو تاجک دیگر نیز به کشور خود گریخته اند.

درهمین حال طبق بیانیه واحد نگهبانان سرحدی تاجکستان، با اشاره به این که این قضیه درداخل سرحد تاجکستان رخ داده است، نیروهای ازبیک به کشتن یک شهروند تاجکستان با سلاح درخاک این کشورمتهم شده اند.

گفتنی است که تعیین مرز میان این دو کشور که دارای مرز مشترکی به طول هزار و 300 کیلومتر هستند، هنوز به پایان نرسیده است

.اخبار مربوطه