پاکستان مرزهای خود با افغانستان را بعداز یک ماه بازگشایی کرد

روز گذشته صدراعظم پاکستان فرمان گشوده شدن بی درنگ آنها را صادر کرده بود

695703
پاکستان مرزهای خود با افغانستان را بعداز یک ماه بازگشایی کرد

عبورگاههای تورخم و سپین بولدک که از مدت بیش از یک ماه از سوی پاکستان مسدود شده بودند صبح امروز در حالی باز شد که روز گذشته صدراعظم پاکستان فرمان گشوده شدن بی درنگ آنها را صادر کرده بود.

بنقل از رسانه های افغانستان رفت و آمد از مرزها تحت تدابیر شدید امنیتی صورت میگیرد.

بعداز چندین حمله در پاکستان که دهها کشته و زخمی در قبال داشت این کشور مرزهای خود را با افغانستان بست.

حکومت پاکستان مدعی است که تروریستانی که دست به همین حملات زدند در افغانستان پناه گاه دارند.

اما همواره افغانستان این ادعای پاکستان را رد میکند.اخبار مربوطه