توسعه شراکت استراتژیکی ایران و چین

شراکت استراتژیکی ایران و چین توسعه می بابد

424283
توسعه شراکت استراتژیکی ایران و چین

توسعه شراکت استراتژیکی ایران و چین

شراکت استراتژیکی ایران و چین توسعه می بابد.

شی جینگپین رئیس دولت چین در پی عربستان سعودی و مصر، دیداری از ایران بعمل آورد.

جینپینگ در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد.

در چهارچوب این دیدار ضمن توافق در زمینه همکاری استراتژیکی 25 ساله بین دو کشور، 17 پروتکل همکاری مشترک به امضا رسید.

رئیس دولت چین با آیت الله خامنه ای رهبری دینی ایران نیز دیدار و گفتگو نمود.اخبار مربوطه