موفقیت های بدست آمده در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران

کاخ سفید به قید پیشرفت در مذاکرات ایران و کشورهای ۱ + ۵ تاکید می نماید

222851
موفقیت های بدست آمده در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران

در ارتباط مذاکرات هسته ای ایران موفقیت های بدست آمده است.
در ایالات متحده امریکا کاخ سفید به قید پیشرفت در مذاکرات ایران و کشورهای ۱ + ۵ تاکید می نماید.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در رابطه با مذاکرات هسته ای ایران که علیرغم پایان مدت تامین توافق اصولی در روز سه شنبه ، در شهر لوزان سویس ادامه دارد، اظهار داشت، مذاکرات در جهت مثبت ادامه داشته و پیشرفت قید می گردد.
ارنست ضمن یادآوری اینکه، مذاکرات قابل تداوم نمی باشد، تاکید کرد، براین باور هستیم که باید به مذاکرات مهلت زمانی کافی شناخته شود.
وی گفت، در رابطه با این موضوع به باراک اوباما رئیس جمهور نیز اطلاعاتی ارائه کردیم.
فقط ایران ادعا نمود که جامعه بین المللی هنوز تعهدات ملموسی نداده است.
کشورهای غربی در چهارچوب توافق نهایی، خواهان توقف برنامه هسته ای ایران بمدت ۱۰ سال و لغو محدودیتهای مورد اجرا در رابطه با فعالیتهای هسته ای ایران ظرف ۵ سال آینده می باشند.
ایران نیز خواستار مباحثه پیرامون ۱۰ سال اول و لغو کامل محدودیتهای مورد اجرا در زمینه برنامه هسته ای این کشور می باشد


برچسب ها:

اخبار مربوطه