برگزاری مراسم گرامیداشت یاد نجم الدین اربکان در ایران

از نجم الدین اربکان یکی از نخست وزیران پیشین ترکیه در چهارمین سالگرد درگذشت اش در تهران یاد گردید

255032
برگزاری مراسم گرامیداشت یاد نجم الدین اربکان در ایران

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد نجم الدین اربکان در ایران
از نجم الدین اربکان یکی از نخست وزیران پیشین ترکیه در چهارمین سالگرد درگذشت اش در تهران یاد گردید.
در سمپوزیومی که از سوی مرکز متفکرین جوان تحت عنوان " نجم الدین اربکان و اندیشه وحدت اسلامی " ترتیب یافت، محمد رضا باقری یکی از سفیر کبیران پیشین ایران نیز شرکت نمودند.
محمد رضا باقری سفیر کبیر پیشین ایران که برای مدت ۷ سال در ترکیه انجام وظیفه نمود و در عین حال معاون سازمان برنامه ریزی حج در ایران می باشد، طی سخنانی در این مراسم گفت : اربکان یکی از سیاستمداران برجسته ترکیه بود. البته ایشان نه تنها یک سیاسمتدار بلکه اقتصاد دان و عالمی بود که برای رشد و تعالی مسلمانان و پیدایش راه حل به مسائل و مشکلات جهان اسلام همواره می کوشید.
باقری ضمن تشریح ارزش و اهمیتی که اربکان به پروژه دی ـ ۸ قائل بود گفت استاد بزرگ اربکان قبل از اعلام این پروژه به من گفته بود این پروژه را در کشور خود به مقامات ایرانی بازگو کن. تا به آن مرعیت بخشیم. در مقابل موضع ، جدیت و تلاش هایی که ایشان درمقابل این پزوژه از خود نشان دادند، بایستی سر تعظیم فرود آورد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه