مجازات ناجوانمردانه دو شهروند آذربایجان و روسیه از سوی ارمنستان

ارمنستان، به یک آذربایجانی و یک روس را که در حال رفتن به خانه های خود در کلبجر تحت اشغال بودند، مجازات شدیدی داد

165139
مجازات ناجوانمردانه دو شهروند آذربایجان و روسیه از سوی ارمنستان

مجازات ناجوانمردانه دو شهروند آذربایجان و روسیه از سوی ارمنستان
ارمنستان، به یک آذربایجانی و یک روس را که در حال رفتن به خانه های خود در کلبجر تحت اشغال بودند، مجازات شدیدی داد.
دادگاه ارمنستان، شهباز قلی اف شهروند آذربایجانی را به ۲۲ سال زندان و دل غم عسگر اوف شهروند روس را نیز به حبس ابد محکوم ساخت.
در ماه جولای گذشته، سه نفر منجمله یک روس و دو شهروند آذربایجانی که می خواستند بطور پنهانی به خانه خود در کلبجر بروند، در معرض تیراندازی سربازان ارمنی قرار گرفتند، در نتیجه تیراندازی، یکی از سه نفر مذکور جان خود را از دست داده بود.
دادگاه ارمنستان نیز عسگراوف را به حبس ابد و قلی اوف را نیز به ۲۲ سال زندان محکوم کرد.
منطقه کلبجر در دوم اپریل سال ۱۹۹۳ از سوی ارامنه اشغال شده، ۵۱۱ آذربایجانی در خلال اشغال جان خود را از دست داده و ۳۲۱ نفر نیز یا کشته و یا مفقود شدند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه