نه ترک اویغور در چین به اعدام محکوم شدند

85879
نه ترک اویغور در چین به اعدام محکوم شدند

نه ترک اویغور در چین به اعدام محکوم شدند.
مدافعین حقوق بشر از روند محاکمه و موثق بودن دلایل ارائه شده در چین اظهار نگرانی می کنند
نه ترک اویغور در چین با ادعای " شرکت در حوادث خشونت بار و تروریستی " به اعدام محکوم شدند.
تلویزیون دولتی چین اعلام داشت از ۸۱ متهمی که در چارچوب جرایم تروریستی و حوادث خشونت بار در شش محکمه در منطقه خودمختار اویغور سینجان تحت محاکمه قرارگرفتند، نه نفر به مجازات اعدام محکوم شدند.
در محکمه شمشیرهایی که ادعا گردید به متهمین تعلق داشته اند، منحیث دلیل ارائه شدند.
دیگر متهمین نیز به مجازاتهای مختلف محکوم شدند.
مدافعین حقوق بشر از روند محاکمه و موثق بودن دلایل ارائه شده اظهار نگرانی می کنند.
گفتنی است اویغورها از سال ۱۹۵۵ یعنی تاریخ بدست گیری کنترل منطقه ای که بیش از دو هزار سال است بعنوان ترکستان شرقی شناخته میشود، بدین طرف در معرض نسل کشی سیستماتیک قرار دارند.
ادعا میشود مقامات چینی در بافت قومی منطقه ای که نام آن را به " منطقه خودمختار سینجان " تغییر داده اند، با توسل به زور مداخله کرده و عبادت ها و سمبول های اسلامی را منع کرده اند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه