خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه وجهان جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

چکیده یی از اخبار و گذارشات به نشر رسیده در مطبوعات امروزتورکیه

1493098
خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه وجهان جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

روزنامه حریت درخبری تحت عنوان" متوجه شدندکه تورکیه تسلیم باج ‌خواهی  نخواهد شد"نوشته است: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درمراسم اعطای نشان افتخاردولتی درمجتمع ریاست جمهوری اظهارداشت: مخاطبان تورکیه دربحیره مدیترانه شرقی دریافتندکه تهدید کارساز نبوده و انقره تسلیم باج‌خواهی و تهدیدها‌ نخواهد شد. علیرغم تحریکات ورفتارکودکانه طرف مقابل درمدیترانه شرقی، ماهمیشه با شأن ومنزلت یک کشوربزرگ ومحق عمل کردیم. به هیچ کس اجازه نخواهیم دادکشورما که طولانی‌ترین نوار ساحلی در بحیره مدیترانه دارد را در سواحل خود محدود کند. 

روزنامه خبرتورک طی گزارشی تحت عنوان"ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه اتحادیه اروپارادعوت به انصاف کرد" مینویسد: ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه، دربرنامه "نقش تورکیه در مدیترانه شرقی: خطردرگیری و توقع گفتگو" که ازسوی اتاق فکری شورای روابط خارجه اروپا برگزارگردید، سخنرانی کرد. قلین ضمن ابرازاینکه اتحادیه اروپا بایددررابطه بامدیترانه شرقی میانجیگری صادق باشد، گفت: "منافع اتحادیه، نباید در راستای منافع تنها یکی از اعضایش باشد". 

روزنامه ستاردرخبری تحت عنوان "چاووش اوغلو با استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در خصوص مدیترانه شرقی گفتگوکرد" مینگارد: مولود چاووش اوغلووزیرخارجه تورکیه با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتوگفتگوکرد. براساس بیانیه منتشره از وزارت خارجه، در این گفتگو تحولات موجود درمدیترانه شرقی مورد بررسی قرارگرفت. 

"موفقیت بی سابقه آقسونقورطیاره جنگی بدون سرنشین ملی" عنوان خبریست درروزنامه صباح: آقسونقورطیاره جنگی بدون سرنشین ملی که از سوی صنایع هوانوردی و فضانوردی تورکیه طراحی و تولید شده است، برای اولین بار با ظرفیت کامل مهمات در ارتفاع 20 هزار فوتی، بیش از یک روز پرواز کرد. 

روزنامه یینی شفق درخبری تحت عنوان "بیشترصادرات موتر به پنج کشور" نوشته است: بخش موترسازی تورکیه در 8 ماه اول سال صادراتی به میزان 5.5 میلیارد دالر داشته است. نیمی از این صادرات به فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا انجام گردید.

 اخبار مربوطه