خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه وجهان پنجشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۹

چکیده یی از اخبار و گذارشات به نشر رسیده در مطبوعات امروزتورکیه

1492419
خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه وجهان پنجشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۹

روزنامه خبرتورک در خبری تحت عنوان "پیام اردوغان به اروپا در ارتباط به بحیره مدیترانه شرقی" مینویسد: رجب طییب اردوغان در جریان گفتگوی ویدئویی که طی آن روابط تورکیه وآلمان وتحولات منطقه ای موردبحث وتبادل نظرقرارداد، با اعلام اینکه کشورهای اروپایی باید درمورد مسائل شرق مدیترانه موضع عادلانه و منطقی داشته باشند تاکید کرد. لازم است تا درقبال مدیترانه شرقی بایک شیوه عادلانه برخورد شود، اختلافات را میتوان از طریق مذاکره حل وفصل کرد. رئیس جمهورتورکیه با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی باید در مورد مسائل مربوط به شرق بحیره مدیترانه موضعی عادلانه ومنطقی اتخاذ نمایند، به قاطعیت انقره درزمینه دفاع ازحقوق خودو تداوم اجرای فعالانه سیاست‌هایش تاکید کرد.

روزنامه ینی شفق درخبریتحت عنوان " مسیر جدید کشتی اروچ رییس به سوب جنوب جزیره ماییس است" می‌نویسد: مسیر بعدی ساحه فعالیتهای کشتی اکتشافی اروچ رییس که در طی یکماه اخیر با انجام سه ناوتکس ازآغازین نقطه جنوبی تورکیه بطرف شمال آن در پیشروی است بعد از اتمام جریان تعمیرمجدد٬ مسیرآن بطرف جزیره ماییس خواهد بود. جریان فعالیتهای تحقیقاتی اروچ رییس دراین منطقه در ظرف دوماه به اتمام میرسد. انتظار میرود که اعلام ناوتکس جدید کشتی اروج رییس از جانب کوردیناتورها از نقطه ختم ابهای ساحلی واقع در جزیره رودوس و ماییس آغاز خواهند کرد.

روزنامه ستار طی گزارشی تحت عنوان " دعوت به همکاری مشترک با تورکیه از جانب مقدونیا خطاب به یونان" نوشته است: زوران زییو نخست وزیر مقدونیای شمالی ازدولت  یونان در مورد همکاری مشترک با تورکیه  در موضوع بحیره مدیترانه شرقی دعوت بعمل اورد. زییوبا اشاره به موجودیت مناسبات مشترک قوی میان کشورهای منطقه گفت: لازم است تا هوشیار باشیم. امیدوارم که این تشنجات دیگر بمیان نخواهد امد. زیرا تورکیه همسایه شما و همچنان دوست بسیار خوب ما میباشد.»

روزنامه صباح در خبری اقتصادی تحت عنوان "چشم جهانیان به جانب طیارات بدون سرنشین گروهی تورکیه متوجه شد" نوشته است: اولین مرحله مسابقات ترتیب یافته در چارچوب پروژه تولید ونماییشات تکنالوژیکی و طیارات بدون سرنشین تهاجم گروهی İHA ریاست صنایع دفاعی ریاست جمهوری تورکیه به اتمام رسید. درپروازهای ازماییشی عده زیادی ازشرکتهای تکنالوزی دفاعی اشتراک کرده و مهارتهای خود رابه نماییش گذاشتند. اسمعیل دیمیر رییس عمومی صنایع دفاعی ملی گفت: « صنایع دفاعی ملی تورکیه درطی سالهای اخیردرراستای تولید طیارات بدون سرنشین مسلح İHA موفقیتهای بیظری کسب کرده است. طیارات بدون سرنشین جنگی مان İHAبا خصوصیت صدفیصد ملی خود از جمله پیشگام ترینهای صنف خود میباشد.

وروزنامه حریت در خبری تحت عنوان "روسها بطور سیل آسا به آنتالیا می آیند" نوشته است: یکجا با جریان نورمال شدن شیوع تیپ جدید ویروس کرونا ( کوید – ۱۹) ٬ با قرار داشتن روسیه در راس در افزایش تعداد توریستهایی که به آنتالیا برای استراحت امده اند تحرک بیش از حد بمیان امده است. تعداد ۲۲۵ هزار توریستهای روسی که در ماه آگست به آنتالیا آمده بودند٬ در ظرف ۱۵ روز اولی مال سپتامبر بازهم به آن سطح رسیده اند.

 

 اخبار مربوطه