خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، جمعه 15 قوس 1398 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، جمعه 15 قوس 1398 هجری شمسی

روزنامه ینی شفق درگزارشی تحت عنوان" دومین نشست چهارگانه دراستانبول برگزارخواهد شد" نوشته است: دربیانیه منتشره ازسوی دفترروابط عمومی ریاست جمهوری تورکیه، آمده است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه درجریان گفتگوباخبرنگاران درلندن، گفت:" درزمینه برگزاری نشست چهارگانه سالانه حداقل یکبارتصمیم گیری کردیم. دومین نشست چهارگانه درماه فبروری در استانبول برگزار خواهد شد. باهم در این زمینه تصمیم گیری کردیم. "

روزنامه حریت در گزارشی با عنوان "هشدارچاووش اوغلودرمورد سازمان همکاری وامنیت اروپا و فتو" نوشته است: مولود چاووش اوغلووزیرامورخارجه تورکیه با اشاره به اینکه برخی اشخاص و یا گروه های منسوب به ساختاردولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن دربرخی ازنشست هاو جلسات سازمان همکاری وامنیت اروپا اعلام کرد، این گروه تروریستی، در پشت پرده اقدام به کودتا درسال 2016 بوده ودرصدد براندازی دموکراسی تورکیه برآمده است.

روزنامه وطن خبری را با عنوان "تعداد توریستهای بازدید کننده از استانبول ظرف 5 سال به بیشترین حد خود رسید " در شماره امروز خود منتشرکرده است: استانبول در ده ماه اول امسال از 12 میلیون و 690 هزار و 576 توریست میزبانی کرده و که این تعداد بالاترین رقم طی پنج سال اخیر به شمار میرود.

روزنامه ستار درگزارشی با عنوان "اولین زیرساخت رادیاسیون آزمایشی فضایی تورکیه افتتاح شد " مینویسد: دانشگاه فنی خاورمیانه زیرساخت آزمایشی رادیاسیون فضایی تورکیه را افتتاح کرد. با این پروژه وابستگی تورکیه به خارج در زمینه فعالیت های فضایی و ماهواره ای کاهش خواهد یافت.

و روزنامه صباح درگزارشی به نقل ازرئیس دفترسرمایه گذاری ریاست جمهوری با عنوان"سرمایه گذاری خارجی در تورکیه افزایش میابد" نوشته است: آردا ارموت رئیس دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری تورکیه با اشاره به اینکه به رغم کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی درسطح جهان این سرمایه گذاریها درتورکیه افزایش یافته است گفت: در سطح جهان هیچ کشوری به اندازه تورکیه از کارنامه درخشانی درعرصه سرمایه گذاری برخوردارنیست. تورکیه درزمینه فرصتهای سرمایه گذاری خود را متمایز کرده است.اخبار مربوطه