خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 16 عقرب 1398 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 16 عقرب 1398 هجری شمسی

روزنامه صباح طی گزارشی تحت عنوان " اردوغان با ترامپ ازطریق تیلفون گفتگو کرد" مینویسد:عصر دیروزرجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوی تیلفونی انجام داد. در این مکالمه تیلفونی درراستای مسائل دو جانبه، تحولات منطقه یی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. دو رهبر در این گفتگوی تیلفونی یکباردیگرسفررجب طیب اردوغان به واشنگتن در تاریخ 13 ام نوامبر بنابه دعوت ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مورد تایید قراردادند.

روزنامه وطن طی گزارشی با عنوان،"فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرده است که کشتی حفاری فاتح به فعالیتهای خود درآبهای جمهوری تورک قبرس شمالی آغاز خواهد کرد" مینویسد: دونمز بعد از سخنرانی در مراسم گشایش 12 امین نمایشگاه و کنگره بین المللی انرژی در انقره اعلام کرد که کشتی حفاری فاتح به امور استخراج در سواحل فینیقه پایان داده و برای سوخت گیری در بندر تاش اوجوی مرسین پهلوگرفت. پس ازچند هفته فعالیتهای بازسازی وسوخت گیری به حفاری در آبهای جمهوری تورک قبرس شمالی آغاز خواهد کرد.

روزنامه ستارطی گزارشی تحت عنوان " سویلواعلام داشت که تورکیه درمبارزه با تروریزم مصمم است " مینویسد: سلیمان سویلو وزیرداخله تورکیه دیروز طی سخنانی در آنتالیا ضمن اشاره به اینکه تورکیه امروز در مبارزه با تروریزم روندی را که تمامی جهان با حیرت آن را دنبال میکند، مدیریت مینماید گفته است که تورکیه نشان داد که در مبارزه با تروریزم تا چه اندازه یی مصمم و تاثیر گذار است.

روزنامه ینی شفق طی گزارشی زیر عنوان" فعالیتهادر جهت تامین ثبات درمناطق پاکسازی شده از عناصر تروریستی "YPG/PKK  " درعملیات نظامی چشمه صلح آغاز شده است "می نویسد: تورکیه درراستای فعالسازی مراکزخدمات انسانی چون شفاخانه، نانوایی و اداره پستخانه در زمینه خدمات غیر قابل انصرافی مانند ارتباطات نیزگام بر میدارد. خدمات اینترنتی و تیلفون در مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح تورکیه ازسوی یک شرکت محلی که مرکز آن درغازی آنتپ قراردارد، تامین میشود، در سایه این خدمات هم سوریه یی ها بدون مشکل به زندگی معمولی خود ادامه داده ودرتامین آمارحساس در دستگیری تروریستها نقش مهمی ایفا کرده میتوانند.  

روزنامه حریت طی گزارشی تحت عنوان اتحادیه صادرکنندگان جواهرات ارقام صادرات ماه اکتوبر سال 2019 را اعلام کرد" می نویسد: نظر به این ارقام اتحادیه صادر کنندگان جواهرات تورکیه که در ماه اکتوبر267 میلیون و 293 هزار و 310 دالر بدست اورده اند، در ده ماه سال 2019 نیز معادل 3 میلیارد و 488 میلیون دالر جواهرات صادر کرده است.  اخبار مربوطه