خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، سه شنبه شانزدهم میزان 1398 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، سه شنبه شانزدهم میزان 1398 هجری شمسی

روزنامه یئنی شفق درخبری تحت عنوان"اردوغان: سیاستمان دررابطه با کشورهای منطقه بالکان را براساس دین اجرانمیکنیم." نوشته است: روزنامه "پولیتیکا" با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه مصاحبه کرد. اردوغان طی سخنانش دراین مصاحبه ابرازداشت که "به ارتباطات تاریخی و فرهنگیمان با کشورهای منطقه بالکان، اهمیت بسیاری قائل هستیم و سیاستمان در رابطه با اینکشورها را بر اساس دین اجرا نمیکنیم." و افزود: "از هرجایی از منطقه بالکان که باشد، بدون تفاوت میان مردم صرب، بوشناک، آلبانیا، کرواسیا، با همه آنها قرنهاست که زندگی کرده ایم و در آینده نیز در همه زمینه ها به همکاری ادامه خواهیم داد و آنها را دوستان خود خواهیم دید."

روزنامه خبرتورک طی گزارشی تحت عنوان" تورکیه منطقه امن در شمال سوریه را به تنهایی تاسیس خواهد کرد." نوشته است: در شمال سوریه برای تاسیس منطقه امن وارد مرحله جدیدی شد. ایالات متحده امریکا اعلام داشت که درعملیاتها ازتورکیه حمایت نخواهد کرد و همکاری نخواهد نمود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه نیز با تاکید بر ثبات و عزمشان در این عملیاتها، اعلام کرد: "یک شب به شکلی ناگهانی، میتوانیم وارد عمل شویم." 

"نفت درجنوب شرق، درتراکیه گازطبیعی کشف شد." عنوان خبری درروزنامه وطن میباشد: دراین خبرآمده است، فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی اعلام داشت که تورکیه نه تنها در دریاها، بلکه در خشکی نیز به فعالیتهای تجسس نفت و گاز طبیعی با سرعت تمام ادامه میدهد. دونمزضمن ابراز اینکه در منطقه آناتولی جنوب شرقی، نفت کشف کرده اند، اظهار داشت که "این کشف نفت را به زودی اعلام خواهیم کرد. در تراکیه نیز گاز طبیعی کشف کرده ایم. آزمایش اینها هنوز به اتمام نرسیده است به همین دلیل منطقه و محل آنها را اعلام نمیکنیم. ولی اینها اخبار مسرت بخشی هستند." 

روزنامه ستاردرخبری تحت عنوان"صادرات بخش دفاع وهوانوردی، به1.9میلیارد دالررسید." نوشته است: بخش دفاعی و هوانوردی تورکیه، صادرات در 9 ماه سال را در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، به میان 37.7 فیصد افزایش داده است. بدین ترتیب این بخش طی دوره مورد بحث به بالاترین رقم صادرات دست یافته است. سال گذشته در دوره جنوری – سپتامبر صادرات 1 میلیارد و 346 میلیون و 869 هزار دالر بوده است که این میزان به 1 میلیارد و 855 میلیون و 274 هزار دالر رسیده است. 

روزنامه صباح درخبری تحت عنوان"تعداد شرکت کنندگان دراتنواسپوربه میلیونها تن رسید" نوشته است: چهارمین جشنواره فرهنگی اتنواسپور که درمیدان هوایی آتاتورک استانبول از سوی کنفدراسیون اتنواسپورجهان ترتیب یافت، ازسوی بازدید کنندگان باعلاقه دنبال شد. این جشنواره که 4 روز طول کشید، از سوی 1 میلیون و 200 هزار تن دنبال شد. در این جشنواره، 12 رشته ورزشی و همچنین غذاها، هنرهای دستی وبازیهای سنتی اطفال که بخش مهمی ازفرهنگ تورک میباشند، برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شد.اخبار مربوطه