خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، سه شنبه نزدهم سنبله 1398 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، سه شنبه نزدهم سنبله 1398 هجری شمسی

روزنامه صباح درخبری باعنوان "پیام قاطعانه تورکیه در رابطه با شرق مدیترانه" مینویسد، مولود چاووش اوغلووزیرامورخارجه تورکیه اظهار داشت، هیچ کس قادربه ایجادمانع  دربرابرفعالیتهای تورکیه درشرق مدیترانه نخواهد بود. چاووش اوغلو درجریان دیدارهای خود ازجمهوری تورک قبرس شمالی با شهروندان دریئنی ارن کوی دیدارکرد. وی طی سخنانی دراین جمع گفت: احدی نخواهد توانست ازفعالیتهای تورکیه درمدیترانه شرقی ممانعت کند. تورکیه بدون هیچگونه شک وتردیدی ودادن امتیاز ازحقوق خوددرکنارمردم جمهوری تورک قبرس شمالی جای داشته وبه حمایت ازآنهاادامه خواهدداد.

روزنامه ستارطی گزارشی باعنوان "آلبایراق با "روس" وزیرتجارت آمریکا دیدارکرد" مینویسد، برات آلبایراق وزیرخزانه داری وامورمالی تورکیه روزگذشته با ویلبرروس وزیرتجارت آمریکادر استانبول دیدارنمود. آلبایراق پیامی دررابطه با این دیدارازحساب تویترخود با اشاره به اینکه با روس به ارزیابی همکاری تجاری و اقتصادی تورکیه و آمریکا پرداخته اند افزود، بار دیگر بر قاطعیت مان در رابطه با افزایش حجم مبادلات تجاری فیمابین به 100 میلیارد دالر تاکید کردیم

"آمارمربوط به اقامت توریستها درماه جولای اعلام شد"عنوان خبریست که درشماره امروز روزنامه  وطن به چشم میخورد: دراین خبر میخوانیم، میزان پر بودن تاسیسات توریستی تورکیه در ماه جولای 75 فیصد بود. وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه آمار مرتبط با اقامت توریستها درماه جولای درتورکیه را اعلام کرد. براساس این داده ها، میزان پربودن تاسیسات توریستی درهفت ماه اول سال نیز 50.68 فیصد بود

روزنامه خبرتورک طی گزارشی باعنوان "روسیه پیشرودرواردات میوه وسبزی ازتورکیه" مینویسد: درآمد حاصله از صادرات 1 میلیون و 964 هزار و 812 تن میوه و سبزی تورکیه به 114 کشور جهان در هشت ماه اول سال، 1 میلیارد و 207 میلیون و 84 هزار و 507 دالر بود. روسیه با 375 میلیون و 386 هزار و 968 دالر، در صدر کشورهای واردکننده از تورکیه قرار دارد

و"موفقیت دکتورتورک وتیمش"عنوان خبریست که روزنامه حریت درشماره امروزبه اطلاع خوانندگانش رسانده است: بر اساس این خبر "یادگار گنچ" دکتور تورک مقیم شهر کولن آلمان در تحقیقاتی که با تیمش با هدف مبارزه با سرطان انجام دادند روشی جدید در ایمونوتراپی یافتند. در این روش  پروتئین های سرطان به سلول های مبارزی که از خون خود بمریض تولید میشود بارشده وبا استفاده از ویروس های انکولوژیک، سرطان تداوی میشوداخبار مربوطه