خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه، پنجشنبه 20 سرطان 1398 هجر شمسی

خلاصه یی ازاخبار و گذارشات چاپ شده در مطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه، پنجشنبه 20 سرطان 1398 هجر شمسی

روزنامه ینی شفق درخبری تحت عنوان "پاسخ وزارت خارجه به سخنان امریکا در خصوص s400" ها، نوشته است: حامی آقسوی سخنگوی وزارت خارجه تورکیه، در رابطه با سخنان مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در خصوص تهیه S400 ها از سوی تورکیه، گفت: "از ایالات متحده امریکا دعوت میکنیم تا از برداشتن گامهای نادرست که بدون درنظرگرفتن دیپلماسی ودیالوگها برمیدارد، دست بردارد." 

روزنامه ستارطی گزارشی تحت عنوان "سخنان مولود چاووش اوغلودررابطه با مدیترانه شرقی" نوشته است: مولود چاووش اوغلووزیرخارجه تورکیه، طی سخنانش دررابطه با تنش موجود در مدیترانه شرقی، ابراز داشت: "این حق حاکمیت تورکیه است. هیچ کسی حق سخن گفتن در این رابطه را ندارد. تنها تورکیه میتواند تصمیم بگیرد که درداخل مرزهای آبی اش چه کاری انجام بدهد. متناسب با حقوق بین المللی گام برمیداریم. فعالیتهای حفاری را ادامه خواهیم داد." 

"آمادگیهابرای پیست سوم درمیدان هوایی استانبول ادامه دارد"عنوان خبریست درروزنامه خبرتورک: دراین خبرآمده است، میدان هوایی استانبول با پیست سوم که آغاز به فعالیتش درنیمه دوم سال 2020 طرح ریزی میگردد، درمیان میدانهایی که قادر به فعالیت موازی با این تعداد پیست میباشند، در تورکیه اولین ودراروپا نیزپس ازآمستردام، دومین میدان هوایی محسوب خواهد شد. توسط پیست جدید، ظرفیت ترافیک هوایی از 80 طیاره درساعت به 120 خواهد رسید. 

روزنامه صباح درخبری تحت عنوان "فلایینگ فوکس Flying Fox به تورکیه امد" مینویسد: کشتی Flying fox که در میان طویلترین کشتی های جهان میباشد، وارد اولوسوالی مرمریس درموغلا شد. این کشتی که ازسوی داتچا واردتورکیه شده است، دیمیتری کامنشیک یکی از تاجران ثروتمند روسیه ودیگر مسافران وی ازکشورهای روسیه، انگلستان، فرانسه واوکراین را حمل میکند. 

روزنامه حریت درخبری تحت عنوان "جایزه به آنادولو ایفس ازسوی لیگ اروپا" نوشته است: باشگاه باسکتبال آنادولو ایفس، در چهارچوب "جوایز بازاریابی دیووتشن Devotion در لیگ اروپا" مدال نقره را از آن خود کرد. بر اساس بیانیه صادره از باشگاه آبی - سفید پوش، فعالیتهای بازاریابی 40 تیم منجمله 16 تیم ازلیگ اروپای خطوط هوایی تورکیه و 24 تیم ازجام ULEB اروپا، مورد ارزیابی قرار گرفته و در نتیجه آن، تیم آنادولو ایفس موفق به دریافت جایزه نقره ای شده است. در نتیجه ارزیابیهای انجام شده تیم زالگیریس لیتوانیا جایزه طلا و تیم بایرن مونیخ آلمان نیز جایزه برنز را دریافت کرده اند.اخبار مربوطه