خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه چهارشنبه 22 جوزا 1398 هجری شمسی

مروری براخباروگزارشات منتشرشده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه  چهارشنبه 22 جوزا 1398 هجری شمسی

روزنامه ستارطی گزارشی باعنوان "انصراف ازتجهیزات دفاعی اس 400 به تورکیه مورد بحث نمیباشد " مینویسد: سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت، برغم جهش های ناپسند امریکا، تمامی مسئولیتهای بایسته در چهارچوب توافق حاصله بین انقره و مسکو بجای آورده خواهد شد.

روزنامه صباح درگزارشی  تحت عنوان " تمجید آلمان ازتورکیه " می نویسد: توماس بارسیس وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اظهار داشت، همکاریهای تورکیه در عرصه های انرژی، گردشگری و ترانسپورتی در سطح بالایی قرار دارد.

روزنامه وطن طی گزارشی زیرعنوان"دراستانبول تولیدکرده وبه جهان فروختیم"مینویسد: صادرکنندگان استانبول در دوره بین ماههای جنوری الی می به ارزش 29 اعشاریه 8 میلیارد  دالر کالا صادر کرده اند. صادرات به 227 نقطه جهان انجام گرفته است.

روزنامه خبرتورک طی گزارشی زیرعنوان "توریستهای روس بازهم تورکیه را ترجیح دادند " مینویسد: توریستهای روس امسال نیز تورکیه را برای گذراندن تعطیلات تابستانی انتخاب کردند. ظرف 5 ماه اول سال جاری 1 میلیون و 300 هزار توریست روس به تورکیه آمده و انتظار میرود که این رقم امسال به سطح 6 میلیون تن خواهد رسید.

و روزنامه حریت طی گزارشی تحت عنوان" هزاران تن با کشتیهای غول آسا آمده و لنگر انداختند " مینویسد: 4 هزار و 800 توریست و 2 هزار و 370 خدمه با 4 کشتی تفریحی کروز وارد اولوسوالی قوش آده سی ولایت آیدین شدند.اخبار مربوطه