روزنامه وطن با خبری زیرعنوان" افزایش میزان فروش خانه به خارجیان در تورکیه " نوشته است:

مروری براخباروگزارشات منتشرشده طی درمطبوعات امروز تورکیه

1135068
روزنامه وطن با خبری زیرعنوان" افزایش میزان فروش خانه به خارجیان در تورکیه " نوشته است:

 

روزنامه خبر تورک در خبری زیر عنوان،"بانک مرکزی تورکیه از افزایش میزان ذخایر ارزی این کشور خبر داده است" مینویسد:

بانک مرکزی تورکیه با اعلام اینکه ذخایر ارزی کشور در ماه دسامبر سال 2018 در مقایسه با یک ماه قبل آن با 2.2 فیصد افزایش به 93 میلیارد دالر بالغ شده است تصریح کرد که در همین مدت میزان ذخیره طلای کشور نیز با 4,3 فیصد افزایش تا سطح 20,1 میلیارد دالر افزایش یافته است.

در تورکیه در سال 2018 در مقایسه با سال قبل میزان فروش خانه به خارجیان با 78,30 فیصد افزایش از رقم 22 هزار و 234 به رقم 39 هزار و 663 باب رسیده است. این گزارش می افزاید که بیشترین فروش خانه به خارجیان در شهرهای سامسون و انقره مشاهده شده است. 

روزنامه ینی شفق در خبری با عنوان" حمایت دولت از موتر های نوع هایبریدی" مینویسد:

فواد اوکتای معاون رییس جمهوری تورکیه از حمایت دولت از موتر های نوع هایبریدی خبر داده و تاکید کرده است: با افزایش سطح رفاه نیاز به موترهم افزایش داشته است. در سال 2002 از هر هزار شهروند تورکیه 130 تن صاحب موتر بودند که این رقم اکنون به سطح یک عراده موتر برای هر 3 یا 4 نفر تنزل یافته است. 

روزنامه ستاردر خبری زیر عنوان"افزایش صادرات ماهی خمسی تورکیه "مینویسد:

در سال 2018 به 22 کشور در حدود973 تن ماهی خمسی با ارزشی در حدود 9 میلیون و 477 هزار دالر از تورکیه صادر شده است. در سال 2017 ارزش صادرات ماهی خمسی تورکیه در حدود 9 میلیون و 250 هزار و 633 دالر بوده است. این ماهی ها بیشتر به فرانسه، بلژیک و‌آمریکا صادر شده است. 

و روزنامه صباح با نشرخبری در مورد برگزاری جشنواره با شکوه شگوفه بادام در شهر داتچای تورکیه مینویسد:

این جشنواره که در سال 2018 برای اولین باردر تورکیه برگزار شده بود، با استقبال گرمی روبرو شده و قرار است این جشنواره امسال نیز درطی روزهای هشتم الی دهم فبروری در شهری داتچای ولایت موغلا برگزار شود. پیش بینی می شود که امسال نظر به سال پار استقبال بیشتری از این جشنواره به عمل آید.اخبار مربوطه