وضعیت فوق العاده در تورکیه به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در تورکیه به که بعد از وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 سازمان تروریستی فتو آغازشده ودرهرسه ماه یک بار برای هفتمین بار تمدید شده بود، راس ساعت 01:00 دیشب به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در تورکیه به پایان رسید

وضعیت فوق العاده در تورکیه به که بعد از وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 سازمان تروریستی فتو آغازشده ودرهرسه ماه یک بار برای هفتمین بار تمدید شده بود، راس ساعت 01:00 دیشب به پایان رسید.

وضعیت فوق العاده در تورکیه به که بعد ار وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 سازمان تروریستی فتو آغاز شده وطی تقریبا دوسال هرسه ماه یک بار برای هفتمین بار تمدید میگردید، راس ساعت 01:00 دیشب به پایان رسید

در طول دوره  وضعیت فوق العاده، نه تنها با سازمان تروریستی فتو بلکه با سازمان های تروریستی پ ک ک و داعش نیز مبارزه موثری انجام شد

در چارچوب این مبارزات که در نتیجه مذاکرات ترتیب یافته در مجلس ملی کبیر تورکیه در عمل پیاده گردید، وضعیت فوق العاده درتاریخهای 19 اکتبر 2016، 19 اپریل 2017، 19 جولای 2017، 19 اکتوبر 2017، 19 جنوری 2018 و 19 اپریل 2018، یعنی هفت بار تمدید شد

طبق قانون اساسی تا پایان وضعیت فوق العاده، عدم تقدیم درخواست  تمدید وضعیت به مجلس به معنای پایان اتومآیندهک وضعیت فوق العاده می باشد

وضعیت فوق العاده که راس ساعت 01:00 روز پنجشنبه 21 جولای 2016 اعلام شده بود، ساعت 01:00 امشب به پایان رسیداخبار مربوطه