هر زنی که بخواهد، می تواندموفق گردد

داستان زندگی باشاق کوسه اوغلو که در انقره زندگی میکند از زبان خودش

هر زنی که بخواهد، می تواندموفق گردد
''هر زنی که بخواهد موفق شده میتواند.''
''هر زنی که بخواهد موفق شده میتواند.''

 

'داستان زندگی باشاق کوسه اوغلو که در انقره زندگی میکند را از زبان خودش بشنوید

 

"هر زنی که بخواهد، می تواندموفق گردد!"

او گفت: هر زنی که بخواهد می تواند موفق شود

باشاق کوسه اوغلو که در انقره زندگی میکند، در 35 سالگی شغل خود را تغیر داد. این زن جوان که الی مدت 10 سال در بخش مطبوعات و رسانه کار کرده بود، با تصمیمی آنی شغل پستچی را انتخاب کرد

داستان زندگی اش را از زبان خودش بشنویداخبار مربوطه