اشتراک تقریبا 30 هزار تن در مسابقه ای دویش استانبول

چهل و چهارمین دور مسابقه ای دویش استانبول با مشارکت تقریبا 30 هزارتن برگزار شد

1903107
اشتراک تقریبا 30 هزار تن در مسابقه ای دویش استانبول

چهل و چهارمین دور مسابقه ای دویش استانبول با مشارکت تقریبا 30 هزارتن برگزار شد.

چهل و چهارمین دور مسابقه ای دویش استانبول که یگانه ماراتن بین قاره‌ای جهان به شمار می‌رود، با مشارکت حدود 30 هزار نفر برگزار شد.

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول این مسابقه را در پل آلتونیزاده واقع در بخش آسیایی استارت زد.

برخی شرکت‌کنندگان با حمل بیرقهای تورکیه از پل شهدای 15 جولای عبور کرده و برخی دیگر نیز از پانتون‌های روی پل بالا رفته و عکس گرفتند.

همچنین برخی از دوندگان که به‌ شکل گروهی شرکت کردند، بنرهای متعلق به گروه‌ها یا انجمن‌های خود را حمل کردند.

این مسابقه ای دویش در مقابل استادیوم وودافون پارک در منطقه بشیکتاش به پایان رسید.اخبار مربوطه