تورکی به یک زبان جهانی مبدل شده است

این مطلب را رئیس انجمن زبان تورکی اظهار داشت

1891078
تورکی به یک زبان جهانی مبدل شده است

پروفیسر داکتر گورر گول‌سوین، رئیس انجمن زبان تورکی (TDK)، اظهارداشت که زبان تورکی پنجمین زبانی است که جوانان جهان برای یادگیری ترجیح می‌دهند.

وی که در کنفرانسی با عنوان "تورکی زبان جهانی" در ولایت کوتاهیا تورکیه شرکت کرده بود، اظهار داشت که زبان تورکی به یک زبان جهانی تبدیل شده است.

گول‌سوین با اشاره به اینکه زبان تورکی از ادوار اولیه تاریخ زبان نوشتاری، ادبیات، دولتی، رسمی و آموزشی بوده است، اظهار داشت: "شهرت تورکیه با اقتصاد، قدرت نظامی و فرهنگی، این کشور را کشوری مورد تقاضا از سوی ارمنی‌ها، روس‌ها، عرب‌ها و بالاخره تمام آمریکای جنوبی، تبدیل کرده است."

پروفیسر گول‌سوین تاکید کرد که پنجمین زبانی که جوانان در جهان برای یادگیری ترجیح می دهند تورکی است.اخبار مربوطه