رئیس جمهور قزاقستان از کتابخانه ملت در انقره دیدن کرد

وی ضمن امضای کتاب مربوط به کتابخانه ملت ، عکس یادگاری گرفت

1825631
رئیس جمهور قزاقستان از کتابخانه ملت در انقره دیدن کرد
tokayev millet kutuphanesi.jpg
tokayev millet kutuphanesi.jpg
tokayev millet kutuphanesi.jpg

قاسم جومارت توکایف رئیس‌‌جمهور قزاقستان از کتابخانه ملت در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در انقره دیدن نمود.

توکایف در پی نشست سرمایه داران ترکیه و قزاقستان، به همراه فوآد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه از کتابخانه ملت در مجتمع ریاست جمهوری دیدن کرد.

وی در کتابخانه ملت ضمن بازدید از نمایشگاه موسوم به " بیاندیش، عملی کن و ادامه بده " ویدیوی مربوط به مراحل تشکیل کتابخانه ملت را تماشا کرده و از بخش متشکل از آثار کمیاب در کتابخانه دیدن کرد.

توکایف همچنین از بخش متشکل از کتاب‌های مربوط به قزاقستان در کتابخانه دیدن کرده و ضمن امضای کتاب مربوط به کتابخانه ملت ، عکس یادگاری گرفت.اخبار مربوطه