آیااینهارامیدانید؟ دوشنبه 6 جدی1400هجری شمسی، مطابق با27دیسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی

آیا می دانید، زبان تورکی در بین 5 زبانی که در جهان بیشتر با آنها تکلم می شود، قرار دارد؟

1753205
آیااینهارامیدانید؟ دوشنبه 6 جدی1400هجری شمسی، مطابق با27دیسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه آیا اینهارا میدانید امروزی مان، در برنامه  امروز مطلبی داریم زیرعنوان « ویژگیهای زبان تورکی » تقدیم شما عزیزان میگردد.

آیا می دانید، زبان تورکی در بین 5 زبانی که در جهان بیشتر با آنها تکلم می شود، قرار دارد؟

زبان تورکی که یکی از غنی ترین زبانهای جهان بوده و در خانواده زبانهای آلتایی در گروه زبان اورال – آلتای جای دارد، زبان تورکی در سطح جهان از سوی حدود 220 میلیون نفر تکلم می شود.

زبان تورکی مانند دیگر زبانهای آلتایی التصاقی می باشد، یعنی کلمات در این زبان با پسوند شکل می گیرند. در کلمات زبان تورکی مانند زبانهای عربی، آلمانی و اسپانیایی فرق جنسیت وجود ندارد.

براساس تحقیقات غربیها در گذشته، زبان تورکی در گروه زبانهایی که آموختن آنها سخت می باشد، جای دارد. حال اینکه، تحقیقات جدید در رابطه با زبانها صحت این ادعاها را تکذیب کرده و سهولت در فراگرفتن زبانهای پسونددار را در میان گذاشته است. تحقیقات مغزی نیر نشان می دهد که زبان تورکی با سیستم کاری مغز همگون بوده و روند آموختن را آسانتر می کند. ویژگی های زبان تورکی مانند غنامندی در آوا و صداها، رابطه صداها و حرف، تولید کلمه، شناسایی کلمه و طراحی لغتنامه دهنی، هم به آموزش خواندن و نوشتن سهولت بخشیده و هم به تکامل استعدادهای ذهنی یاری می رساند.اخبار مربوطه