ویژه برنامه عید قربان !

در تقویم قمری اسلامی، عید قربان مصادف با روز دهم ماه ذیحجه بوده وبرای چهار روز تجلیل میگردد

1677902
ویژه برنامه عید قربان !

عید قُربان که به زبان عربی  بنام  عید الأضحی مسمی میباشد دومین عید بزرگ اسلامی است که همه ساله در سراسر جهان برگزار می‌شود. اولین عید مان نیزعبارت ازعید رمضان ویا عید سعید فطر بوده است.  به این روزبه دلیل اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام یگانه فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام را برای قربانی کردن خاص برای رضایخدا واطاعت از فرمان الهی میبرد، ارج می گذاریم. با این حال، قبل از اینکه ابراهیم علیه السلام پسرش را قربانی کند، خداوندجل علی شانه گوسفندی را به عوض قربانی حضرت اسمعیل علیه السلام میفرستد. بدین ترتیب در جهان اسلام این روزرا با تقدیس وارجگذاری همه ساله تجلیل و حیوانی را که اهلیت وشایسته گی قربانی را داشته باشد ذبح مینمایند. بنابراین یک سوم گوشت قربانی توسط خانواده قربانی کننده مصرف می‌شودوبقیه آن بین فقرا ونیازمندان توزیع می‌شود.همچنین در این روز توزیع وتهییه شیرینی ها و هدایا نیز صورت میپذیرد و معمولاً خانواده بزرگ مورد بازدید و استقبال قرار می‌گیرند.

در تقویم قمری اسلامی، عید قربان مصادف با روز دهم ماه ذیحجه بوده وبرای چهار روز تجلیل میگردد. این روز براساس تقویم میلادی، تاریخ‌ها ازیک سال به سال دیگر تفاوت پیدا میکند و تقریباً ۱۱ روز زودتر از سال قبل فرامیرسد.

ایام عید بویژه عید قربان درسرتاسر کشورهای اسلامی،وکشور تورکیه برای چهار روز تعطیل رسمی است و مسلمانان در این روز جشن می‌گیرندبا پوشیدن لباسهای جدید ویا تمیز خودصبح وقت برا خواندن نماز عید به مساجد میروند وبعد از ختم نماز بباهم مصافحه مینمایند.اخبار مربوطه