آیا اینها را میدانید؟- ۵۲ چهار۲۱ دیسامبر ۲۰۲۰ میلادی

ایا میدانید که آیا می دانید که موزیم فضای آزاد گورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه قرار دارد؟

1549232
آیا اینها را میدانید؟- ۵۲ چهار۲۱ دیسامبر ۲۰۲۰ میلادی
5fd724aa42c90.jpg
5c45b04164e7f.jpg
5fd724fb14fce.jpg

ایا میدانید که آیا می دانید که موزیم فضای آزاد گورمه درولایت کاپادوکیای تورکیه قرار دارد؟

دربرنامه امروز راجع به اینکه" موزیم فضای آزاد گورمه در ولایت کاپادوکیای تورکیه قرار دارد" معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

آیا می‌دانید که 50 – در کاپادوکیه، یکی از زیباییهای خارق العاده تورکیه، یعنی  یک موزیم فضای باز وجود دارد؟

موزیم فضای آزاد گورِمه یکی ازخاص ترین مکانهای کاپادوکیه در منطقه آناتولی مرکزیست که هزاران سال زندگی رهبانی در آن حاکم بود، می‌باشد. 

داستان گورمه از قرن چهارم پس از میلاد یعنی دوران آغازین مسیحیت شروع میشود. عزیز بیسیل اسقف قیصریه، به منطقه آمده و سعی میکند که آموخته‌هایش را به همه بیاموزد. بعد از اینکه  به تربیت دانش‌آموزان آغاز میکند، شیوه  زندگی کردن در صومعه در منطقه گسترش می یابد.

این منطقه که به نام گورمه اورن یئری نیز نامیده میشود، تا قرن سیزدهم مرکز سیستم آموزش و پرورش رهبانیت بوده است.

داخل موزیم فضای آزاد گورمه که دارای کندن کاریهای هزاران مغاره از صدها قرن بدینطرف بر روی سنگه میباشد، دهها صومعه، کلیسا و عبادتگاه  وجود دارد. میتوان گفت که داخل همه صخره ها کنده شده و به شکل عبادتگاه و یا محل زندگی در آمده است. این منطقه که محل تلاقی تقدس  و هنرآفرینی انسانها بوده است ، از سال 1985 تاکنون در لیست میراث فرهنگی یونسکو جای دارد.

 

 اخبار مربوطه