جایزه بهترین بازیگر مرد 47-امین جوایز بین المللی امی از آن "خلوق بیلگین ار" شد

جوایز 47-امین جوایز بین المللی امی طی مراسمی در شهر نیویورک آمریکا به صاحبانشان اهدا شد

جایزه بهترین بازیگر مرد 47-امین جوایز بین المللی امی از آن "خلوق بیلگین ار" شد

جوایز 47-امین جوایز بین المللی امی طی مراسمی در شهر نیویورک آمریکا به صاحبانشان اهدا شد

"خلوق بیلگین ار" با ایفای نقش در سریال "شخصیت" شایسته دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد 47-امین جوایز بین المللی امی شناخته شد

جوایز 47-امین جوایز بین المللی امی طی مراسمی در شهر نیویورک آمریکا به صاحبانشان اهدا شد

در شاخه بهترین بازیگر مرد، 4 چهره  برجسته از تورکیه، انگلستان، آلمان و برازیلیا به صفت نامزد معرفی شدند

جایزه بهترین بازیگرمرد 47-امین جوایزبین المللی امی ازآن خلوق بیلگین ار بازیگر موفق تورکیه شد. 

 بیلگین ار در سریال "شخصیت"، نقش یک مریض آلزایمر دار به نام "آگاه" را بر عهده دارد

در این مراسم دو جایزه ویژه و 11 جایزه امی اهدا گردید

جایزه بهترین بازیگر زن نیز از آن "مارینا گرا" بازیگر مجارستانی شداخبار مربوطه