دوره آموزش های طبی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در افغانستان

آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه "تیکا"برای کارکنان شفاخانه زنان وکودکان شهرمزارشریف درشمال افغانستان دوره آموزشی برگزار کرد

1193741
دوره آموزش های طبی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در افغانستان

 

آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه "تیکا"برای کارکنان شفاخانه زنان وکودکان شهرمزارشریف درشمال افغانستان دوره آموزشی برگزار کرد.

آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه "تیکا" برای کارکنان شفاخانه زنان و اطفال شهر مزار شریف در شمال افغانستان دوره آموزشی مراقبت از نوزادان تازه به دنیا آمده را برگزار کرد.

در این دوره که با همکاری انجمن بین المللی دکتوران اجرا شد 35 پرسونل طبی شرکت کردند. دکتوران تورکیه با استفاده از ابزار کاربردی دوره های مربوط به مراقبت از نوزادان را آموزش دادند.

زهدو چال، مسئول هماهنگی امور تیکا در مزار شریف به خبرنگار آناتولی گفت: در این دوره سه روزه دکتوران از مناطق مختلف شمال افغانستان آموزش می بینند.

او هدف این برنامه را افزایش ستندرد مراقبت از نوزادان اعلام و تصریح کرد که اجرای اینگونه برنامه‌ها ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه