افزایش علاقه به بازدید از کاخ های ملی و تاریخی تورکیه

کوشکها و قصرهای ملی و تاریخی تورکیه که به ریاست مدیریت کاخ های ملی وابسته اند، در سال 2018 با علاقه و توجه فراوان بازدید کنندگان داخلی و خارجی مواجه گردید

1117623
افزایش علاقه به بازدید از کاخ های ملی و تاریخی تورکیه
istanbul fetih (8).jpg
İstanbul Kar2.jpg
İstanbul Kar10.jpg
istanbul suleymaniye cami turizm
İstanbul son 9 ayda 8 milyon turisti ağırladı
istanbul kosk ve kasirlar (12).jpg

کوشکها و قصرهای ملی و تاریخی تورکیه که به ریاست مدیریت کاخ های ملی وابسته اند، در سال 2018 با علاقه و توجه فراوان بازدید کنندگان داخلی و خارجی مواجه گردید.

بنابر اطلاعات دریافتی از مدیریت کاخ های ملی تورکیه، تعداد بازدید کنندگان از این اماکن تاریخی باشکوه و دیدنی که در سال 2017 یک میلیون و صد هزار تن بود، در سال 2018 به یک میلیون و چهار صد و سی تن رسید.

در راس لیست کاخ های تاریخی تورکیه با بیشترین بازدید کننده ، کاخ دلمه باغچه استانبول با 998 هزار بازدید کننده قرار داشته و بعد از آن کاخ بیلربیگی، با 126 در ردیف دوم قرار دارد.

در لیست مذکور کاخ اخلامور با 73 هزار بازدید کننده و موزیم رسمی کاخ های ملی با 55 هزارتن جای گرفته اند.

قصر کوچوک سو، قصر ییلدز شلاله، قصر آینالی کاوواک، موزیم کلکسیون های کاخ ، قصر آتاتورک فلوریا، قصر آتاتورک یالوا و قصر بیوکوز مجدیه در سال جاری از 178 بازدید کننده تورک و خارجی میزبانی کردند.

 کاخ دلمه باغچه در بین اماکن تاریخی که در بنیه کاخ های ملی مورد استفاده قرار می گیرد، از بیشترین بازدید کننده خارجی میزبانی کرد.

از این کاخ که سال گذشته از 335 توریست خارجی میزبانی کرد، امسال 645 هزار توریست از کشورهای مختلف دیدن کردند.

از این خدمات کاخ های ملی مجموعا 46 میلیون و 260 هزار لیره یی تورک در آمد کسب شده است.اخبار مربوطه