مگان فاکس مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد

ستاره هالیوودی که با لباس تیم بشیکتاش که به وی هدیه گردید، عکس گرفت، ابراز داشت که غذاهای تورک و قهوه تورک را بسیار دوست دارد

مگان فاکس مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد

ستاره هالیوودی که با لباس تیم بشیکتاش که به وی هدیه گردید، عکس گرفت، ابراز داشت که غذاهای تورک و قهوه تورک را بسیار دوست دارد.

مگان فاکس هنرپیشه و مانکن مشهور امریکایی، اظهار داشت که بار دیگری که به تورکیه سفر میکند،  مسابقه تیم بشیکتاش را تماشا خواهد کرد.

مگان فاکس که طی روزهای گذشته برای فیلمبرداری بخشی از مستند افسانه های اسطوره ای که جنگ ترووا را معرفی میکند، به چناق قلعه آمده بود و سپس به استانبول سفر کرد، سخنان بسیار ویژه ای در مصاحبه ای با مجله بشیکتاش اظهار کرد.

ستاره هالیوودی که با لباس تیم بشیکتاش که به وی هدیه گردید، عکس گرفت، ابراز داشت که غذاهای تورک و قهوه تورک را بسیار دوست دارد.

او که قبلا گفته بود "برای شناختن استانبول باید به بازار قپه لی چارشی" بروید، اظهار داشت که بار دیگر که به تورکیه سفر میکند، مسابقه تیم بشیکتاش را نیز تماشا خواهد کرد.اخبار مربوطه