باتمان، در زمینه یی انتقال آثار تاریخی منحیث نمونه درسطح جهان

حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن میباشد، به پارک فرهنگی حسن کیف انتقال داده شد

باتمان، در زمینه یی انتقال آثار تاریخی منحیث  نمونه درسطح جهان
انتقال حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن
انتقال حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن

حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن میباشد، به پارک فرهنگی حسن کیف انتقال داده شد

حمام متعلق به سلسله ارتقیه که به وزن هزار و پنجصد تن میباشد، به پارک فرهنگی حسن کیف انتقال داده شد

حمام متعلق به سلسله ارتقیه که دارای وزن هزار و پنجصد تن میباشد و در اولوسوالی حسن کیف ولایت باتمان قرار دارد، به پارک فرهنگی جدید حسن کیف انتقال داده شد.

احمد دنیز شهر دادر باتمان ابراز داشت که فعالیتهای نقل مکان آثار تاریخی در چهارچوب پروژه سد ایلی سو و نیروگاه برق آبی، به شکل نمونه یی در سطح جهان میباشد.

وی تاکید کرد که خروج آثار تاریخی از زیر سد، نشانه ای از عظمت جمهوری تورکیه نیز محسوب میگردد.

دنیز اظهار داشت: "بر علاوه این آثار، 6 اثر تاریخی دیگر نیز مانتقال داده خواهد شد. اولوسوالی حسن کیف، هویت تاریخی را به معنای واقعی حفاظت خواهد کرد. یعنی حسن کیف، نور چشم بخش گردشگری خواهد بود."

لازم به ذکر است که امور نقل مکان حمام هزار و پنجصد تنی که دارای قدمت 1200 ساله میباشد، 6 ساعت و40 دقیقه طول کشید.اخبار مربوطه