چپاول آثار باستانی افغانستان توسط کشورهای غربی

مسوول بخش باستان شناسی پوهنتون بامیان اظهار داشته است که: کشورهای خارجی و در راس آن بریتانیا با استفاده از عوامل داخلی در پی تخریب و قاچاق آثار باستانی بامیان هستند

983066
چپاول آثار باستانی افغانستان توسط کشورهای غربی

مسوول بخش باستان شناسی پوهنتون بامیان اظهار داشته است که: کشورهای خارجی و در راس آن بریتانیا با استفاده از عوامل داخلی در پی تخریب و قاچاق آثار باستانی بامیان هستند...

لایق احمدی مسوول بخش باستان شناسی پوهنتون بامیان افزود: متاسفانه شمار زیادی از آثار باستانی ولایت بامیان در موزیم های کشورهای غربی به نمایش گذاشته می‌شوند و حتی رسم‌های مغاره‌های بودا که آثار غیر منقول هستند در موزیم بریتانیا وجود دارد.

ولایت بامیان از قدامت چندین هزار ساله برخوردار است و آثار تمدن دوره‌های اسلام، زردشتی و بودایی فراوانی درین ولایت وجود دارند.

محمدیاسریکی ازشهروندان واستاد پوهنتون بامیان نیز تصریح کرد که اکثر مناطق باستانی به دلیل عوامل طبیعی و غیر طبیعی در معرض نابودی قرار دارند و احتمال دارد که از فهرست سازمان یونسکو نیز حذف شوند.

قبل از این نیزآژانس خبری راشا تودی در راپوری از قاچاق آثارباستانی افغانستان توسط نیروهای خارجی به کشورهای خارجی خاصتاً بریتانیا افشاگری کرده بود.

احمدجوینده عضو کمسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه نیز در این رابطه چندی قبل گفته بود که نظامیان خارجی شبانه برای چپاول آثار باستانی کشور برخی از مناطق را حفاری می‌کنند.

افغانستان از نظر فرهنگی و تاریخی دارای میراث پرباری است اما بسیاری از آثار باستانی افغانستان به دلیل حمله نیروهای خارجی در گذشته یا به تاراج برده شدند و یا هم تخریب شدند.اخبار مربوطه