آردا اوزییری بازیگرسینمایی تورکیه درگذشت

بازیگر سینمایی تورکیه آردا اوزییری در حادثه رانندگی جان باخت

آردا اوزییری بازیگرسینمایی تورکیه درگذشت

بازیگر سینمایی تورکیه آردا اوزییری در حادثه رانندگی جان باخت

آردا اوزییری، بازیگر تورکیه ای در حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.

او که 40 سال بیشتر نداشت، هنگامی که با موتورسیکلت دریکی از شاهراه  های استانبول در حال حرکت بود در مسیر عمرانیه تصادف کرده و به شدت زخمی شد

پس از این حادثه، اوزییری به شفاخانه منطقه عمرانیه استانبول انتقال یافت، اما علی رغم تلاش دوکتوران جان باخت.اخبار مربوطه