نگارش قرآن کريم با طلا بر روی ابريشم

هنرمندان خطاط افغانستان توانستند بعد از تلاش دوساله قرآن کریم را با طلا روی پارچه ابریشمی بازنویسی کنند

977866
نگارش قرآن کريم با طلا بر روی ابريشم

هنرمندان خطاط افغانستان توانستند بعد از تلاش دوساله قرآن کریم را با طلا روی پارچه ابریشمی بازنویسی کنند

سی و نه هنرمند خطاط از کشور افغانستان بعد از دو سال کار قرآن کریم که در نگارش آن از 305 متر ریسمان ابریشمی استفاده شده است را آماده کردند.

در تهیه این قرآن کریم از طلا٬ برنز و سنگ های قیمتی و در جلد آن نیز از پوست بز استفاده شده است.

در این قرآن کریم که در نوع خود در دنیا کم نظیر است از طرح های قرن پانزده و شانزده استفاده شده و گسترش هنر خطاطی و اسلامی هدف اصلی نگارش آن است.اخبار مربوطه