امضای توافقنامه همکاری بین دانشگاه‌های بایبورت ترکیه و جوزجان افغانستان

امضای توافقنامه همکاری بین دانشگاه‌های بایبورت ترکیه و جوزجان افغانستان

885081
امضای توافقنامه همکاری بین دانشگاه‌های بایبورت ترکیه و جوزجان افغانستان

 توافقنامه تبادل استاد و دانشجو موسوم به برنامه تبادل علمی فرهنگی "مولانا" بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان امضا شد.

بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان  توافقنامه تبادل استاد و دانشجو موسوم به برنامه تبادل علمی فرهنگی "مولانا" به امضا رسید.

براساس بیانیه منتشر شده توسط دانشگاه بایبورت، پروفسورمسعود حق‌بین، رئیس دانشگاه جوزجان واقع در شهر شبرغان افغانستان و هیئت همراه وی به بایبورت آمده‌اند.

حق‌بین و هیئت همراه او از دانشگاه بایبورت بازدید و مورد استقبال پروفسور سلجوق جوشقون، رئیس دانشگاه بایبورت قرار گرفتند.

پس از آن  توافقنامه برنامه تبادل علمی فرهنگی "مولانا"  که بر اساس آن بین هردو دانشگاه تبادل استاد و دانشجویان صورت خواهد گرفت، بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان به امضا رسید.اخبار مربوطه