ازمیر تبدیل به مارکی اروپایی و جهانی می شود

بزرگترین مرکز لوژستیکی تورکیه در اولوسوالی کمال پاشای ازمیر تاسیس می شود

167123
ازمیر تبدیل به مارکی اروپایی و جهانی می شود

ازمیر تبدیل به مارکی اروپایی و جهانی می شود.
بزرگترین مرکز لوژستیکی تورکیه در اولوسوالی کمال پاشای ازمیر تاسیس می شود.
لطفی الوان وزیر ترانسپورت، دریانوردی و مخابرات تورکیه اظهار داشت مرکز لوجستیکی که در ازمیر تاسیس خواهد شد یکی از مهمترین نقطه های صادرات خواهد بود.
الوان در مورد مناقصه این مرکز که فعالیت های زیرساختی آن پایان یافته است، تاکید کرد این مرکز سهم بسزایی در صادرات تورکیه خواهد داشت و بر موقعیت ازمیر در سطح جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
الوان اتاق تجارت، اتاق صنایع و نهادهای مدنی را دعوت به خریداری سهم در این مرکز کرد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه