مولوی عبدالکبیر به صفت سرپرست مقام نخست‌وزیری طالبان تعیین شد

رهبرطالبان درافغانستان طی حکم فوق العاده مولوی عبدالکبیررابه صفت سرپرست مقام نخست‌وزیری منصوب کرد

1987589
مولوی عبدالکبیر به صفت سرپرست مقام نخست‌وزیری طالبان تعیین شد

رهبرطالبان درافغانستان طی حکم فوق العاده مولوی عبدالکبیررابه صفت سرپرست مقام نخست‌وزیری منصوب کرد.

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان درافغانستان با صدور حکم فوق العاده ای مولوی عبدالکبیر را به جای ملا محمد حسن آخوند به صفت سرپرست نخست‌وزیری منصوب کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، به دلیل لینکه ملا محمد حسن آخوند سرپرست نخست‌وزیری مریض بوده والی صحت یابی او، مولوی عبدالکبیر به صفت رئیس دولت موقت طالبان فعالیت خواهد کرد.

ملامحمد حسن آخوند اززمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 نخست‌وزیر دولت موقت طالبان بود.

اگرچه مقامات طالبان جزئیاتی در مورد مریضی ملا محمد حسن آخوند ارائه نکرده‌اند، اما قبلا منابع گفته بودند که او از مرض قلبی رنج می‌برد.

مولوی عبدالکبیرازولایات پکتیکا بوده وگفته می‌شود که از قبیله زدران است. او درزمان رژیم قبلی طالبان از سال 1996 تا 2001 به صفت والی طالبان در ولایت ننگرهار ایفای خدمت کرده است.

گفته می‌شود که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001، او به صفت رئیس شورای پیشاور خدمت کرد. او همچنین در مذاکرات طالبان با آمریکا در قطر که باعث امضای توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان شد، نقش بسزایی داشته است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست 2021، مولوی عبدالکبیر ابتدا به صفت دستیار معاون اقتصادی ملا حسن آخندزاده و متعاقبا به صفت معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان تعیین شد.اخبار مربوطه