در حمله به یک مکتب دخترانه ابتدایی درافغانستان دوطفل جان باخت و ۴ طفل دیگر مجروح شد

دراثرپرتاب نارنجک دستی به یک مکتب دخترانه دراولوسوالی قوش تپه ولایت جوزجان در شمال افغانستان، دو شاگردمکتب جان خود را از دست دادند

1968039
در حمله به یک مکتب دخترانه ابتدایی درافغانستان دوطفل جان باخت و ۴ طفل دیگر مجروح شد

دراثرپرتاب نارنجک دستی به یک مکتب دخترانه دراولوسوالی قوش تپه ولایت جوزجان در شمال افغانستان، دو شاگردمکتب جان خود را از دست دادند.

عبدالستار حلیمی سخنگوی قوماندانی پولیس جوزجان در بیانیه ای به مطبوعات گفت که یک فرد ناشناس یک نارنجک دستی را به سمت مکتب ولسوالی قوش تپه پرتاب کرد.

حلیمی با بیان اینکه در این حمله دو شاگرد مکتب جان خود را از دست دادند، گفت: 4 تن از شاگردان نیز مجروح شدند.

شاهدان عینی ادعا کردند که این حمله در مکتب ابتدایی که دخترانه، سازماندهی شده  است.

هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.اخبار مربوطه