شهرانی: طالبان ازارزش‌های واقعی اسلامی فاصله جدی دارند

پروفیسور نظیف شهرانی، گفت: چیزی که برای این گروه با ارزش است، قرآن وحدیث نه بلکه مسائل قومی، آداب و رسوم خودشان است

1959773
شهرانی: طالبان ازارزش‌های واقعی اسلامی فاصله جدی دارند

پروفیسور نظیف شهرانی، گفت: چیزی که برای این گروه با ارزش است، قرآن وحدیث نه بلکه مسائل قومی، آداب و رسوم خودشان است.

پروفیسور نظیف شهرانی، استاد متقاعد دانشگاه ایندیانای آمریکا درگفت‌وگوبا آناتولی تصریح کرد که طالبان می‌خواهد به آداب و رسوم خود توجیه اسلامی بدهد و زنان افغانستان را خانه‌نشین کند.

پروفسورشهرانی، استاد متقاعد دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار آناتولی٬ اظهارداشت: ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان توسط طالبان، بحث اسلامی و دینی نیست٬ ریشه درفرهنگ این قشردارد. امیدی نبندیم که سیاست طالبان تغییرکرده یا تغییرخواهد کرد؛ طالبان یک رژیم غیرقابل اصلاح است.

اوگفت:‌ چیزی که برای این گروه با ارزش است، قرآن وحدیث نیست٬ بلکه مسائل قومی٬ آداب و رسوم خودشان است، درگذشته نیزدرفرهنگ این قشر، بانوان ازحقوق اولیه شان محروم بودند. اعضای طالبان درمدارس کم‌ظرفیت پاکستان آموزش دیده‌اند. این گروه یک رژیم تروریستی است که با حمایت کشورهای خارجی ظهورکرده واکنون به قدرت رسیده است.

شهرانی در ادامه ای سنخنانش افزود: طالبان دست نشانده چندین کشور خارجی از جمله آمریکا و پاکستان است. کمک‌های مالی آمریکا به طالبان همچنان ادامه دارد. واشنگتن نیز از طالبان به صفت ابزاری علیه چین وایران درمنطقه استفاده می‌کند.

اوتصریح کرد: طالبان ازارزش‌های واقعی اسلامی فاصله جدی دارندو به این شکل نخواهند توانست به حاکمیت‌ شان ادامه بدهند. خیزش‌های مردمی دربرابر طالبان آغاز خواهد شد و مقاومت در مناطق مختلف افغانستان با فرارسیدن بهارشدت خواهد یافت. نظام سیاسی در افغانستان دیر یا زود تغییر خواهد کرد.اخبار مربوطه