بسته 40 میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی بسته 40 میلیون دالری دیگری امروز به کابل رسیده است

1912501
بسته 40 میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی بسته 40 میلیون دالری دیگری امروز به کابل رسیده است.

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل دولت موقت طالبان امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک بسته نقدی 40 میلیون دالری در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به کابل پایتخت افغانستان رسیده و به یک بانک خصوصی تحویل داده شد.

این بانک افزود: «در ماه نوامبر این ششمین بار است که کمک‌های نقدی 40 میلیون دالری کشورهای کمک کننده به افغانستان می‌رسد. از ورود ارز از هر طریق اصولی و قانونی استقبال می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که کمک‌های خود را از طریق بخش خصوصی بانکی انجام دهد.»

بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد که «به صفت نهاد نظارتی بر بخش مالی و بانکی کشور همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین و مقررات با تمامی نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی مراودات بهتری داشته باشد».

براساس آمار بانک مرکزی افغانستان، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دالر کمک‌های نقدی جامعه‌ جهانی به کابل رسیده است.اخبار مربوطه