زنان  به دلیل تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی در افغانستان‌ رو به مهاجرت آوردند

پس ازتسلط گروه طالبان در افغانستان به دلیل افزایش تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی شهروندان اینکشو به ویژه زنان مجبورا رو به مهاجرت آورده اند

1885043
زنان  به دلیل تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی در افغانستان‌ رو به مهاجرت آوردند

پس ازتسلط گروه طالبان در افغانستان به دلیل افزایش تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی شهروندان اینکشو به ویژه زنان مجبورا رو به مهاجرت آورده اند.

دکترمحمد سنان قاره بییق، کارشناس جامعه‌شناسی، مهاجرت شهروندان افغانستان به ویژه زنان ازاین کشورپس ازروی کارآمدن گروه طالبان رابه دلیل افزایش تبعیض جنسیتی، قومی ومذهبی ارزیابی میکند.

شهروندان افغانستان به ویژه زنان این کشوربعدازتسلط طالبان دراینکشورکه درتابستان سال گذشته علاوه برتبعیض شدید جنسیتی با تبعیض قومی ومذهبی وشرایط بد اقتصادی نیزروبروهستندواین نیزباعث افزایش مهاجرت به کشورهای دیگرشده است.

همچنین زنان مناطق روستایی افغانستان با مشکلات خشونت درون خانوادگی، محبوس بودن در فضای خانه واطفال همسری روبروهستند وشمارزیادی ازآنها برای برون رفت از این شرایط با فرارازکشور خود به پاکستان، ایران و تورکیه مهاجرت می‌کنند.

دکترقاره ببیق، که پایان نامه دوره دکتری خود را با موضوع «مهاجرت اجباری زنان افغان به دلیل تبعیض اجتماعی» به رشته تحریر درآورده است، در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی درباره تحقیقات خود درولایت وان که یکی ازمناطق مهم ورود مهاجران غیرقانونی افغان به تورکیه است، گفت: مساله مهاجرت از افغانستان موضوع جدیدی نیست و طی 40 سال گذشته همواره ادامه داشته است. تحقیقات درباره مهاجرت اجباری زنان نیز تاکنون بیشتر بر مساله تبعیض جنسیتی متمرکز بوده اما این به تنهایی برای درک مشکل موجود کافی نیست.

اودراینباره توضیح داد: در مصاحبه‌های تحقیقاتی با زنان مهاجر افغان متوجه شدم که علاوه بر تبعیض جنسیتی مشکلاتی نظیر تبعیض قومی ونژادی، مذهبی، شرایط اقتصادی وفشارهای حکومت نیزدر تصمیم این زنان برای مهاجرت وفرارازکشورشان تاثیر زیادی داشته است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه دولت طالبان علی الرغم بیان عملکردهای مثبت ازسوی مقامات به رفتارها و سیاست‌های سابق خود در قبال زنان ادامه میدهد، افزود: دولت جدید طالبان فرقی برای زنان افغانستان با طالبان سابق ندارد. شاهد ادامه ممنوعیت تحصیل زنان و دختران افغان توسط دولت طالبان هستیم. این نیز یکی از مشکلات اصلی مربوط به حقوق زنان در افغانستان است. به نظر می‌رسد که موج مهاجرت افغان‌ها مانند 40 سال گذشته باز هم ادامه خواهد داشت.

قاره ببیق دربخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه به دلیل سیاست‌های طالبان، شهروندان غیرپشتون، سنی و مردان جوان، مجبور به مهاجرت از افغانستان می‌شوند، ادامه داد: البته تفاوت زیادی میان کابل ومناطق دورافتاده وروستایی افغانستان وجود دارد. یعنی شرایط زنان در مناطق دورافتاده سخت تر است و حتی به تنهایی قادر به بیرون آمدن از خانه نیستند.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه