بانک جهانی 150 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی در ادامه کمک‌‌های خود به افغانستان، 150 میلیون دالر را برای حمایت از زارعان افغان به این کشور کمک کرد

1843277
بانک جهانی 150 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی در ادامه کمک‌‌های خود به افغانستان، 150 میلیون دالر را برای حمایت از زارعان افغان به این کشور کمک کرد.

موسسه غذایی و کشت وزراغت سازمان ملل متحد (FAO) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک جهانی 150 میلیون دالر را برای کاهش بحران گرسنگی و حمایت از زارعان افغان به افغانستان کمک کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، مبلغ مذکور بخشی از کمک 195 میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان بوده و 45 میلیون دیگر آن طی دو سال آینده اعلام خواهد شد.

کیو دونگیو، مدیر عمومی سازمان خواربار و زارعان سازمان ملل متحد در این راستا تاکید کرد: «از بانک جهانی بابت این کمک قدردانی می‌کنم. این یک لحظه‌ تاریخی برای زارعان فقیر در افغانستان است».

گفتنی است٬ این کمک‌ها در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان اختصاص یافته است که بخشی از بسته‌ کمکی 195 میلیون دالری بانک جهانی به مردم روستایی در افغانستان اختصاص یافته است.اخبار مربوطه