قربانیان سیل در افغانستان به 22 نفر افزایش یافت

تعداد قربانیان سیل ناشی از بارش شدید باران در افغانستان به 22 نفر افزایش یافت

1822990
قربانیان سیل در افغانستان به 22 نفر افزایش یافت

تعداد قربانیان سیل ناشی از بارش شدید باران در افغانستان به 22 نفر افزایش یافت.

نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مقابله با بلایای طبیعی دولت موقت طلبان درافغانستان به خبرگزاری «باختر» وابسته به طالبان اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل ناشی از بارش شدید باران در 12 ولایت این کشور به 22 نفر رسیده است.

حقانی تصریح کرد که در اثر این سیل 500 خانه کاملا ویران، 2000 خانه به‌طور جزئی تخریب، 300 حیوان تلف شده وبیشتر از 3000 قطعه زمین زراعتی نیز آسیب دیده است.

سخنگوی وزارت مقابله با بلایای طبیعی افغانستان تعداد اشخاصی را که از این افت طبعی صدمه دیده اند را نیز 40 نفر گزارش کرد.

اوگفت که برای بخشی از سیل‌زدگان علاوه بر کمک مالی، آب آشامیدنی و مواد اساسی مورد نیاز ارائه شده است.اخبار مربوطه