توقف فعالیت نیمی از کارخانه‌ها در افغانستان

نیمی از کارخانه‌ها در افغانستان به دلیل کمبود مواد اولیه و بازار فروش فعالیت خود را متوقف کردند

1763771
توقف فعالیت نیمی از کارخانه‌ها در افغانستان

نیمی از کارخانه‌ها در افغانستان به دلیل کمبود مواد اولیه و بازار فروش فعالیت خود را متوقف کردند.

اتاق معادن و صنایع افغانستان اعلام کرد که نیمی از کارخانه‌ها و تاسیسات تولیدی این کشور به دلیل کمبود مواد خام اولیه، بازار فروش و عدم عملکرد درست سیستم بانکی فعالیت خود را متوقف کردند.

محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق معادن و صنایع کابل نیز در بیانیه‌ای در این زمینه گفت که بحران اقتصادی در کشور به شدت بخش تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

عظیمی با بیان اینکه 50 فیصد تولید به دلیل نبود بازار در این کشور، محدودیت‌های بانکی و مشکلات قطع برق متوقف شد، گفت: توقف فعالیت کارخانه‌ها باعث بیکار شدن صدها نفر شد.

شیرباز کمین زاده، رئیس اتاق معادن وصنایع افغانستان نیزدردسامبر 2021 اعلام کرده بود که 5 هزار کارخانه درافغانستان با کمبود جدی مواد خام روبرو هستند.اخبار مربوطه