توزیع تذکره‌های برقی در مزار شریف از سر گرفته شد

به نقل از گذارش به چاپ رسیده در آژانس خبری طلوع نیوز، ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که روند توزیع تذکره‌های برقی در مرکز این ولایت پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شده است

1748953
توزیع تذکره‌های برقی در مزار شریف از سر گرفته شد

به نقل از گذارش به چاپ رسیده در آژانس خبری طلوع نیوز، ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که روند توزیع تذکره‌های برقی در مرکز این ولایت پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شده است.

به گفته  سرپرست ریاست احصائیه ولایت بلخ ، در حال حاضر یک مرکز ثبت نام و توزیع تذکره‌های برقی در شهر مزارشریف فعال است. 

به گفته او در روزهای آینده دو مرکز دیگر ثبت نام و توزیع تذکره‌های برقی نیز در مزارشریف فعال خواهند شد.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان بلخ از آغاز روند توزیع تذکره‌های برقی استقبال می‌کنند اما می‌گویند که باید مرکزهای ثبت نام و توزیع افزایش یابند.

محمدنور، وثیق سرپرست ریاست احصائیه ولایت بلخ، گفت: «مردم اکنون بطور مستقیم فورم خانه پری می کنند و تذکره میگیرند. اگر مرکز اجازه دهد، دیگر مرکزهای توزیع تذکره را نیز باز می کنیم»

در این روزها تنها یک مرکز ثبت‌نام و توزیع تذکره‌های برقی در مزارشریف فعال است. باشنده‌گان بلخ با استقبال از آغاز دوباره توزیع تذکره‌های برقی خواهان بیشتر شدن مرکزهای توزیع تذکره‌های الکترونیکی استند. 

معصومه نظری، باشنده ولایت بلخ، می گوید: «خوشحال استیم که این روند شروع شد و اجازه دادند که زنان هم تذکره بگیرند.»

آمار ریاست احصائیه بلخ نشان می‌دهند که در این روزها بین سه‌صد تاچهارصد تن برای گرفتن تذکره‌های برقی بایومتریک شده اند.

پس از روی‌کار آمدن طالبان خدمات دولتی به ویژه توزیع پاسپورت و تذکره برای مدت دو ماه متوقف شد اما اکنون که این روند ها شروع شده اند با محدودیت‌هایی همراه استند و این موضوع برای بسیاری‌ها چالش‌ آفرین است.

قابل ذکر ایت اینکه روند توزیع تذکره های برقی در کابل و چند ولایت دیگر افغانستان نیز از سر گرفته شده است.اخبار مربوطه