احمد مسعود اظهار داشت، از مقاومت دست نخواهیم کشید

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیان اینکه مقاومت نیروهایش متوقف نخواهد شد، جامعه بین‌المللی را به داشتن نقش در مشروعیت سیاسی طالبان و کسب حقوق متهم کرد

1703872
احمد مسعود اظهار داشت، از مقاومت دست نخواهیم کشید

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیان اینکه مقاومت نیروهایش متوقف نخواهد شد، جامعه بین‌المللی را به داشتن نقش در مشروعیت سیاسی طالبان و کسب حقوق متهم کرد

احمد مسعود، رهبرتاجیک که درولایت پنجشیرافغانستان دربرابرنیروهای طالبان شکست خورد، گفت که ازمقاومت خود دست نخواهد کشید. 

مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که پس از تسلط طالبان برولایت پنجشیر، به همراه تعدادی از جنگجویان خود منطقه را ترک کرد، در فیس‌بوک بیانیه‌ای صادر کرد.

مسعود اظهارداشت که دیروز آنها از درخواست شورای علمای افغانستان در پایتخت کابل برای پایان دادن به درگیری‌ها کاملاً حمایت کردند، اما حملات طالبان همچنان ادامه داشت.

مسعودبا بیان اینکه مقاومت نیروهایش متوقف نخواهدشد، جامعه بین‌المللی را به داشتن نقش درمشروعیت سیاسی طالبان و کسب حقوق متهم کرد. 

طالبان مذاکراتی را با گروهی به رهبری مسعود برای تسلیم نیروها در ولایت پنجشیر پس از تسلط پایتخت در 15 آگست آغاز کرد، اما هیچ توافقی حاصل نشد.اخبار مربوطه