حملات مسلحانه گروه تروریستی طالبان در اولوسوالی قیصارولایت فاریاب

دراثرحمله مسلحانه شبه نظامیان طالبان درولایت فاریاب افغانستان ،قوماندان امنیه یکجابا 15 پرسونل امنیتی دیگر جان خود را از دست دادند

1652801
حملات مسلحانه گروه تروریستی طالبان در اولوسوالی قیصارولایت فاریاب

دراثرحمله مسلحانه شبه نظامیان طالبان درولایت فاریاب افغانستان ،قوماندان امنیه یکجابا 15 پرسونل امنیتی دیگر جان خود را از دست دادند.

آق محمد نوری عضوشورای ولایتی فاریاب گفت که تروریستان طالب ابتدا مقر پولیس در مرکز ولسوالی قیصار را با یک موتر پر از بمب هدف قرار دادند و سپس حمله مسلحانه را آغاز کردند.

گفتنی است که آق‌محمد نوری، عضو شورای ولایتی فاریاب صبح دیروز اعلام کرد که گروهی از تروریستان گروه طالبان به قوماندانی پولیس اولوسوالی قیصار حمله کرده 15 نیروی امنیتی از جمله فرمانده پولیس این اولوسوالی را کشته و 37 تن دیگر را نیز اسیر گرفته‌اند.

نوری خاطرنشان کردکه طالبان بسیاری ازمناطق مرکزقیصارراتحت کنترل خوددرآورده اندواگرنیروهای پشتیبانی نرسد ، این ولسوالی بدست طالبان سقوط خواهد کرد.

ازسوی دیگر، طالبان ادعا میکند که دراین حمله قوماندانی امنیه ولسوالی وبسیاری ازمراکز پولیس تحت کنترل آنها دارد.

از سوی دیگر، دراثر حمله بمبی این گروه در ولایت بادغیس این کشورنیز 11 تن از جمله زنان و اطفال کشته شدند.

حسام الدین شمس، قوماندان امنیه ولایت بادغیس دربیانیه ای ازطریق مطبوعات بیان داشته است که در اثر حمله با بمبی که در منطقه گنداب در منطقه آب کمری جاسازی شده بود ، بس حامل غیرنظامیان حین عبوراز منطقه منفجر شد.

شمس اظهارداشت که دراین حمله 11 غیرنظامی جان خود را ازدست دادندکه دربین آنها زنان واطفال نیزازجمله کسانی هستند که جان خود را از دست داده اند.

در حالیکه مسوولین دولتی طالبان را مسئول این حمله میداند، هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.اخبار مربوطه