اعلام آتش بس از جانب طالبان در افغانستان در روزهای عید سعید فطر

طالبان در افغانستان  در ایام عید سعید فطر به مدت 3 روز آتش بس اعلام کردند

1637219
اعلام آتش بس از جانب طالبان در افغانستان در روزهای عید سعید فطر

طالبان در افغانستان  در ایام عید سعید فطر به مدت 3 روز آتش بس اعلام کردند .

در بیانیه طالبان گزارش شده است که به شبه نظامیان دستور داده شده است که در ایام عید هیچ حمله ای انجام ندهند.

طالبان دراین بیانیه با اشاره به این که شبه نظامیان طالبان نمیتوانند به مناطق تحت کنترل دولت گشت وگذارکنندتاکیدشده است که همچنین نیروهای دولتی نیزبه مناطق تحت کنترل طالبان رفته نخواهند توانست.

در این بیانیه آمده است:« ظالبان این آتش بس را برای اینکه در جریان این آتش بس مردم تعطیلات خود را درفضای صلح وامنیت سپری کنند اتخاذ كردند و تأكید شد كه هرگونه حمله از طرف مقابل درهنگام آتش بس ، پاسخ داده خواهد شد.»

هنوز هیچ بیانیه ای از طرف دولت در مورد تصمیم آتش بس طالبان ارائه نشده است.اخبار مربوطه