حمله انتحاری در کابل جان پنج تن را گرفت

این مطلب را وزارت دفاع افغانستان اظهار داشت

حمله انتحاری در کابل جان پنج تن را گرفت

در حمله انتحاری ترتیب یافته در کابل پایتخت افغانستان 5 نفر جان خود را از دست دادند. 

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد، انتحارگر بمب همراه خود را در نزدیکی دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم و در بین جمعیت منفجر کرده است. 

در این حمله 4 سرباز و یک غیرنظامی جان خود را از دست داده و 5 سرباز و یک غیرنظامی مجروح شده است. 

مسئولیت این حمله را فعلا هیچ گروه و یا  سازمانی بر عهده نگرفته است.اخبار مربوطه