یکی از مقامات قضایی در فاریاب افغانستان کشته شد

رئیس محکمه استیناف ولایت فاریاب افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.

1342505
یکی از مقامات قضایی در فاریاب افغانستان کشته شد

رئیس محکمه استیناف ولایت فاریاب افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.

عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب افغانستان اعلام کرد: غلام فاروق، رئیس محکمه استیناف ولایت فاریاب هنگام خروج از خانه خود توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شده است.

وی افزود: مهاجمان از محل حادثه متواری و تحقیقات پولیس برای دستگیری آنها آغاز شده است.اخبار مربوطه