تلفات سنگین گروه تروریستی طالبان در هرات افغانستان

در حملات هوایی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان 15 شبه نظامی گروه تروریستی طالبان در ولایت هرات این کشور کشته شدند

تلفات سنگین گروه تروریستی طالبان در هرات افغانستان

در حملات هوایی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان 15 شبه نظامی گروه تروریستی طالبان در ولایت هرات این کشور کشته شدند.

مقامات امنیتی در ولایت هرات افغانستان به رسانه‌ها اطلاع دادند: در حملات هوایی نیروهای ناتو پانزده شبه نظامی گروه تروریستی طالبان به رهبری ملا محمد رسول، فرمانده شاخه انشعابی گروه مذکور در اولوسوالی شیندند این ولایت کشته شدند.

به گفته شاهدان عینی، در حملات هوایی مذکور غیرنظامیان نیز هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع ملی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که روز گذشته نیروهای امنیتی عملیاتی را در اولوسوالی شیندند ولایت هرات انجام دادند.

در این بیانیه همچنین آمده است: در این حملات به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده‌ است، اما ادعاهای مربوط به تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی توسط وزارت دفاع ملی در حال بررسی است.

از سوی دیگر برخی رسانه‌های افغانستان از کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی در حملات هوایی مذکور خبر دادند.اخبار مربوطه