غنی اظهار داشت که خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر تورکیه در افغانستان هستیم

رئیس جمهور افغانستان گفت سرمایه‌گذاری دربخش احداث راه‌آهن بخاطرسرعت درداد وستد تجاری واتصال افغانستان به تورکیه و منطقه حایز اهمیت است

1320102
غنی اظهار داشت که خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر تورکیه در افغانستان هستیم

رئیس جمهور افغانستان گفت سرمایه‌گذاری دربخش احداث راه‌آهن بخاطرسرعت درداد وستد تجاری واتصال افغانستان به تورکیه و منطقه حایز اهمیت است.

اشرف غنی احمدزی رئیس‌جمهور افغانستان عصردیروز یکشنبه در دیدار با نائل اولپاق، رئیس شورای روابط اقتصاد خارجی تورکیه (DEİK) در استانبول فرصتهای سرمایه‌گذاری درافغانستان درزمینه‌های معادن، برق، ترانزیت و اتصال منطقه‌ یی را تشریح کرد.

او ضمن دعوت از تاجران تورکیه جهت سرمایه‌گذاری درکافغانستان گفت: سرمایه‌گذاری دربخش احداث راه‌آهن برای داد و ستد  تجاری و اتصال افغانستان به تورکیه و منطقه حایز اهمیت است.

او با اشاره به مناسبات دوستانه و مستمر افغانستان و تورکیه گفت کشورش علاقه مند است تا در بخش پروژه‌های توسعوی و ارزیابی سدهای آب از تجربه‌های موفق تورکیه استفاده کند.

اشرف غنی افزود: در نتیجه همکاری‌های تورکیه، پروژه‌های توسعوی افغانستان با قیمت مناسب، کیفیت بهتر و به موقع تطبیق خواهند شد.

رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی تورکیه نیزازسفررئیس‌جمهورافغانستان به تورکیه ابراز خرسندی کرده و بخاطر سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌آهن برای داد وستد ‌وتجارت واتصال افغانستان به تورکیه و منطقه اعلام آمادگی و تاکید کرد که بازرگانان کشورش را برای سرمایه گذاری در افغانستان در بخش های مذکور تشویق خواهد کرد.اخبار مربوطه